Choď na obsah Choď na menu
 


JESENNÉ UPRATOVANIE

29. 9. 2017

                         

Jesenné upratovanie v Zlatne

 

Zber Elektronického odpadu sa bude vykonávať

dňa 5.10.2017 od 08:00 h.

elektronický odpad sa bude zberať spred domov , preto žiadame občanov, ktorí majú takýto odpad, by si ho vyložili pred svoje brány. Elektronický odpad ktorý nebude obsahovať elektronickú súčiastku nebude odobratý, napríklad chladnička bez kompresora, pračka bez motora  a iné. Elektronickým odpadom je zariadenie, ktoré je na baterky alebo sa dá pripojiť na elektrický obvod.

 

Zber Veľkoobjemového odpadu

Veľkoobjemový odpad môžu občania uložiť do veľkoobjemového kontajnera, ktorý bude pristavený na ploche pri garáži za obchodom.

 

Kontajner bude sprístupnený

vo štvrtok   5.10.2017 od 09:00 h do 11:00 h a od 14:00 h do 16:00 h

 v piatok   6.10.2017 od 09:00 h do 11:00 h  a  od 14:00 h do 16:00 h

 v sobotu    7.10.2017 od 09:00 h do 11:00 h

 

Do kontajnera sa môže vkladať veľkoobjemový odpad len v prítomnosti zamestnanca obecného úradu

Za veľkoobjemový odpad sa považuje:

Nábytok podľa možnosti  demontovaný, dvere a okná bez sklenej výplne, koberce, matrace, periny, paplóny, vankúše , plastový nábytok

Za veľkoobjemový odpad sa nepovažuje:

Kovové spotrebiče,  ( kotol, sporák,)  sklené výplne,