Choď na obsah Choď na menu
 


Faktúry došlé 2015/1

12. 2. 2015

 

Číslo faktúry

 

 

Dodávateľ

Predmet

Hodnota

Deň úhrady

Spôsob úhrady

3769560170

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10

82513Bratislava

Telefónne hovory

30,77

9.1.2015

PP

144102081

SITA Slovensko,a.s.,

Kukuričná 8

Bratislava

Vývoz komunálneho odpadu

88,46

12.1.2015

PP

8460141483

Západoslovenská vodárenská  spoločnosť, Nábrežie za  hydrocentr. 4

94960 Nitra

vodné

1,30

15.1.2015

PP

8560002073

Západoslovenská vodárenská  spoločnosť, Nábrežie za  hydrocentr. 4

94960 Nitra

vodné

2,59

10.2.2015

PP

2770514219

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10

82513Bratislava

Telefónne hovory

34,14

10.2.2015

PP

154010132

SITA Slovensko,a.s.,

Kukuričná 8

Bratislava

Vývoz komunálneho odpadu

132,39

12.2.2015

PP

7438312630

ZSE energetika a.s.

Čulenova 6,

Bratislava

 

Záloha elektrická energia

855,20

16.2.2015

inkaso

2151103101

SOZA ,Rastislavova 3

Bratislava

Autorská odmena

14,28

24.2.2015

PP

5915001133

Poradca podnikateľa spol. s r.o.

M.Rázusa 23A

Žil ina

Verejná správa –ročný prístup

84,00

6.3.2015

PP

9771487630

Slovak Telekom a.s

Karadžičova 10

82513Bratislava

Telefónne hovory

31,01

11.3.2015

PP

8560012679

Západoslovenská vodárenská  spoločnosť, Nábrežie za  hydrocentr. 4

94960 Nitra

vodné

1,30

16.3.2015

PP

8560012680

Západoslovenská vodárenská  spoločnosť, Nábrežie za  hydrocentr. 4

94960 Nitra

vodné

7,78

16.3.2015

PP

154010296

SITA Slovensko, a.s.,

Kukuričná 8

Bratislava

Vývoz komunálneho odpadu

113,88

16.3.2015

PP

12015

Jozef Kuča

Zlatno 47

Zimná údržba ciest

93,50

23.3.2015

PP

161500319

Websitemaster a.s

Lomnického 1705/7

Praha 4

Web stránka

21,60

23.3.2015

PP

1506619

Slovgram

Jakubovo nám.14

Bratislava

Odmeny výkonným umelcom

33,50

9.4.2015

PP

8772533601

Slovak Telekom  a.s

Karadžičova 10

82513Bratislava

Telefónne hovory

30,71

14.4.2015

PP

154010521

SITA Slovensko, a.s.,

Kukuričná 8

Bratislava

Vývoz komunálneho odpadu

232,15

14.4.2015

PP

7419633349

ZSE energetika a.s.

Čulenova 6,

Bratislava

 

Záloha elektrická energia

855,20

11.5.2015

inkaso

8560023937

Západoslovenská vodárenská  spoločnosť, Nábrežie za  hydrocentrálou 4

94960 Nitra

vodné

1,30

16.4.2015

PP

8560023936

Západoslovenská vodárenská  spoločnosť, Nábrežie za  hydrocentrálou 4

94960 Nitra

vodné

2,59

16.4.2015

PP

9773483285

Slovak Telekom a.s

Karadžičova 10

82513Bratislava

Telefónne hovory

31,82

11.5.2015

PP

8560034776

Západoslovenská vodárenská  spoločnosť, Nábrežie za  hydrocentrálou 4

94960 Nitra

vodné

2,59

11.5.2015

PP

154010717

SITA Slovensko, a.s.,

Kukuričná 8

Bratislava

Vývoz komunálneho odpadu

131,44

15.5.2015

PP

4774434898

Slovak Telekom  ,a.s

Karadžičova 10

82513Bratislava

Telefónne hovory

30,95

8.6.2015

PP

8560045240

Západoslovenská vodárenská  spoločnosť, Nábrežie za  hydrocentrálou 4

94960 Nitra

vodné

2,59

12.6.2015

PP

154010907

SITA Slovensko, a.s.,

Kukuričná 8

Bratislava

Vývoz komunálneho odpadu

117,62

16.6.2015

PP

1500215

MKT s.r.o. Lovce 236

Kamenivo

186,12

17.6.2015

PP

605

AGRO Hosťovce s.r.o.

95191 Hosťovce 1

Dovoz materiálu

22,00

29.6.2015

PP

2775385436

Slovak Telekom  ,a.s

Karadžičova 10

82513Bratislava

Telefónne hovory

30,59

9.7.2015

PP

85600536785

Západoslovenská vodárenská  spoločnosť, Nábrežie za  hydrocentrálou 4

94960 Nitra

vodné

1,30

10.7.2015

PP

85600536786

Západoslovenská vodárenská  spoločnosť, Nábrežie za  hydrocentrálou 4

94960 Nitra

vodné

2,59

10.7.2015

PP

154011100

SITA Slovensko, a.s.,

Kukuričná 8

Bratislava

Vývoz komunálneho odpadu

126,10

13.7.2015

PP

7776338748

Slovak Telekom  ,a.s

Karadžičova 10

82513Bratislava

Telefónne hovory

30,59

7.8.2015

PP

2015080422

TRIBO, s.r.o.

J.Kráľa 45

Zlaté Moravce

Diplomy, ceny,lopty

320,16

7.8.2015

PP

1500260

Stanislav Orovnický

VODOSTAV

Hviezdoslavova 4

Zlaté Moravce

Informačné tabule

660,00

7.8.2015

PP

7458314937

ZSE energetika a.s.

Čulenova 6,

Bratislava

 

Záloha elektrická energia

855,20

10.8.2015

inkaso

8560058163

Západoslovenská vodárenská  spoločnosť, Nábrežie za  hydrocentrálou 4

94960 Nitra

vodné

15,55

14.8.2015

PP

8560058162

Západoslovenská vodárenská  spoločnosť, Nábrežie za  hydrocentrálou 4

94960 Nitra

vodné

2,59

14.8.2015

PP

154011338

SITA Slovensko, a.s.,

Kukuričná 8

Bratislava

Vývoz komunálneho odpadu

127,05

17.8.2015

PP

3777289371

Slovak Telekom  ,a.s

Karadžičova 10

82513Bratislava

Telefónne hovory

30,59

10.9.2015

PP