Choď na obsah Choď na menu
 


Zmluvy II

14. 12. 2011

Nájomná zmluva

P.  Jánoš

Zlatno

Hrobové miesto

6,00

30.6.2011

30.6.2011

Nájomná zmluva

J.Strapko

Podzámčok

Hrobové miesto

6,00

9.8.2011

9.8.2011

Kúpna zmluva

D.Slobodník

M.Slobodníková

Nitra

Odkúpenie časti parc.č.262/2

18,26

12.8.2011

12.8.2011

Nájomná zmluva

M.Luknišová

Nitra

Hrobové miesto

6,00

30.9.2011

30.9.2011

Dohoda o prepožičaní KD

F. Zbonka,Zlatno

Priestory KD

22,00

3.10.2011

3.10.2011

Nájomná zmluva

J.Ďurec

Zlatno

Hrobové miesto

3,00

4.11.2011

4.11.2011

Nájomná zmluva

A.Čikelová

 Tes. Mlyňany

Hrobové miesto

9,00

9.11.2011

9.11.2011

Dohoda o prepožičaní  KD

A. Čikelová

Tes. Mlyňany

Priestory KD

22,00

9.11.2011

9.11.2011

Dohoda o prepožičaní KD

L.Varga,Nitra

Priestory KD

22,00

18.11.2011

18.11.2011

Nájomná zmluva

J. Ziman  Zl. Moravce

 

Hrobové miesto

9,00

25.11.2011

25.11.2011

Zmluva dodatok Ponuka

E. Výhoda

Západoslovenská energetika,a.s.

Bratislava

Dodávka elektriny

 

28.11.2011

28.11.2011

Nájomná zmluva

L.Kubicová ,Hosťovce

Hrobové miesto

3,00

2.12.2011

2.12.2011

Nájomná zmluva

J.Kovačič, Velčice

Hrobové miesto

9,00

2.12.2011

2.12.2011

Nájomná zmluva

J.Rybnikárová ,Zlatno

Hrobové miesto

9,00

2.12.2011

2.12.2011

 

Nájomná

zmluva  

 

K. Megová, Zlatno

 

 

Hrobové miesto

 

9,00

 

2.12.2011

 

2.12.2011

Nájomná zmluva

E. Mikušová,Borčany

Hrobové miesto

9,00

2.12.2011

2.12.2011

Nájomná zmluva

T. Gutmanová,Velčice

Hrobové miesto

9,00

7.12.2011

7.12.2011

Nájomná zmluva

L.Zaťková,Zlatno

Nájom nehnuteľnosti

52/1,52/2 k.ú.Zlatno

 

9.12.2011

12.12.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Názov zmluvy

Zmluvná strana

Predmet

Hodnota

Dátum uzavretia

Dátum zverejnenia

Nájomná zmluva

E. Nipčová

Zlatno

Hrobové miesto

6,00

6.3.2012

6.3.2012

Nájomná zmluva

K. Zaťko

 Zlatno

Hrobové miesto

6,00

9.3.2012

9.3.2012

Nájomná zmluva

Š. Bumbala

Nitra

Hrobové miesto

9,00

9.3.2012

9.3.2012

 

Zmluva o pripojení

121213879

Západoslovenská energetika ,Bratislava

Pripojenie odberného elek.zariadenia

0,00

 

 

5.4.2012

5.4.2012

Zmluva o pripojení

121213873

Západoslovenská energetika,Bratislava

Pripojenie odberného elek.zariadenia

0,00

5.4.2012

5.4.2012

Nájomná zmluva

M.Záhorcová

 Zlatno

 

Hrobové miesto

3,00

10.4.2012

10.4.2012

 

Zmluva č.345/2012

Nitriansky samosprávny kraj

Dotácia na úhradu nákladov -kultúra

200,00

27.04.2012

30.04.2012