Choď na obsah Choď na menu
 


zmluvy V/2013

12. 12. 2013

Nájomná zmluva

Jánoš Pavol Zlatno

 

Hrobové miesto

6,00

16.8.2013

20.8.2013

Nájomná zmluva

Jaroslava Boboková

Tlmače

 

Hrobové miesto

6,00

23.8.2013

27.8.2013

Nájomná zmluva

Barbora Galovičová

Zlatno

Hrobové miesto

6,00

26.8.2013

27.8.2013

Nájomná zmluva

Paulína Gešvantnerová

Zlaté Moravce

Hrobové miesto

12,00

13.9.2013

16.9.2013

Nájomná zmluva

Ing. Eva Nemkyová

Ladice

Hrobové miesto

9,00

18.9.2013

24.9.2013

Nájomná zmluva

Karol Zaťko

Zlatno

Hrobové miesto

9,00

24.9.2013

27.9.2013

Zmluva o nájme nebyt. priestorov

Jozef Kuča

Zlatno

Majetok obce vedený na

 LV 759

150,00

26.9.2013

27.9.2013

Názov zmluvy

Zmluvná strana

Predmet

Hodnota

Dátum uzavretia

Dátum zverejnenia

Dodatok č.1 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu

Obecný úrad
Športová 5,

951 97  Žitavany

Dodatok

       -

30.10.2013

4.11.2013

Dodatok č.2

k zmluve o nájme  majetku obce

Lucia Zaťková

Zlatno

Doba nájmu, výška nájomného

65,00

2.12.2013

12.12.2013

Nájomná zmluva

T.Kňažická

Obyce

Hrobové miesto

6,00

19.12.2013

31.12.2013

Nájomná zmluva

O.Gašperanová

Nitra

Hrobové miesto

3,00

19.12.2013

31.12.2013

Nájomná zmluva

M.Lukniš

Lučenec

Hrobové miesto

6,00

19.12.2013

31.12.2013

Nájomná zmluva

M.Bumbala

Zlatno

Hrobové miesto

6,00

19.12.2013

31.12.2013