Choď na obsah Choď na menu
 


ZMLUVY I

1. 4. 2011

  

 

 

 

 

 

 

Názov zmluvy

Zmluvná strana

Predmet

Hodnota

Dátum uzavretia

Dátum zverejnenia

Úrazové poistenie

Komunálna poisťovňa Bratislava

Úrazové poistenie menšie obec. služby

16,25

03.01.2011

11.01.2011

Nájomná zmluva

E. Zaťková

Zlatno

Hrobové miesto

6,00

24.01.2011

24.01.2011

Nájomná zmluva

M .Nipčová

Zlatno

Hrobové miesto

6,00

25.01.2011

25.01.2011

Nájomná zmluva

K. Kučová

Zlatno

Hrobové miesto

9,00

26.01.2011

26.01.2011

Nájomná zmluva

T. Jonisová

Kostoľany p. Tribečom

Hrobové miesto

6,00

28.01.2011

28.01.2011

Nájomná zmluva

J. Benčík

Zlatno

Hrobové miesto

3,00

31.01.2011

31.01.2011

Nájomná zmluva

M.Zachariašová

Zlatno

Hrobové miesto

9,00

31.01.2011

31.01.2011

Nájomná zmluva

K .Lipovská

Zlatno

Hrobové miesto

6,00

31.01.2011

31.01.2011

Nájomná zmluva

J. Zaťko

Zlatno

Hrobové miesto

9,00

31.01.2011

31.01.2011

Dodatok k zmluve o pripojení

TCOM Žilina

Zriadenie telef. služby

 

03.02.2011

03.02.2011

Nájomná zmluva

J. Nipča

Zlatno

Hrobové miesto

6,00

09.02.2011

09.02.2011

 

Nájomná zmluva

V. Pavlovič

Zlatno

Hrobové miesto

6,00

14.02.2011

14.02.2011

Nájomná zmluva

V. Paulová

Zl. Moravce

Hrobové miesto

6,00

22.02.2011

22.02.2011

 

Nájomná zmluva

Š. Durec

Zlatno

Hrobové miesto

9,00

23.02.2011

23.02.2011

Zmluva č.100050243

Všeobecná zdravotná poisťovňa Nitra

Využívanie elektronických služieb

 

03.03.2011

03.03.2011

Nájomná zmluva

F. Pavlovič

Zlatno

Hrobové miesto

9,00

04.03.2011

04.03.2011

Nájomná zmluva

M. Mego

Zlatno

Hrobové miesto

6,00

10.03.2011

10.03.2011

Nájomná zmluva

J. Gahýr

Zlatno

Hrobové miesto

9,00

17.03.2011

17.03.2011

Nájomná zmluva

M. Dzianová

Velčice

Hrobové miesto

6,00

22.03.2011

22.03.2011

Nájomná zmluva

M. Kukučková

Zlatno

Hrobové miesto

6,00

30.03.2011

30.03.2011

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti ŽP

SITA Slovensko, a.s.

Bratislava

Zvoz komunálneho odpadu

 

02.05.2011

02.05.2011

Nájomná zmluva

M.Rybnikárová

Tovarníky

Hrobové

miesto

6,00

05.05.2011

05.05.2011

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

Západoslov.vodáren. spoločnosť, a.s.

NITRA

Rekonštrukcia vodovodu

 

23.5.2011

23.5.2011

Zmluva o spolupráci

ZSE Distribúcia, a.s.

Bratislava

Výstavba elektroenerget.

zariadení

 

23.5.2011

23.5.2011

Zmluva o vykonaní audítorskej činnosti

N.M.-AUDIT,spo.sr.o.

Piešťanská 1185/25,Nové Mesto nad Váhom

Vykonanie auditu

660,00

9.5.2011

23.5.2011

Zmluva č.50/2011

Poskytnutie dotácie na šport

Nitriansky samosprávny kraj

Dotácia na podporu športu

250,00

17.05.2011

23.5.2011

Zmluva č.281/2011

Poskytnutie dotácie na kultúru

Nitriansky samosprávny kraj

Dotácia na podporu kultúry

150,00

26.05.2011

26.05.2011